آرشیو برچسب‌ها: گرفتن پروانه بهره برداری

توضیحاتی جامع در خصوص اخذ پروانه بهره برداری تعریف: پروانه بهره برداری عبارت است از مجوزی که برای کلیه فعالیت‎ها‎ی واحدهای صنعتی صادر می گردد.همه ی واحدهای صنعتی قادرند نسبت به اخذ این جواز اقدام نموده و آن را دریافت نمایند.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان مفتخر است تا اشخاصی را که قصد اخذ پروانه […]