آرشیو برچسب‌ها: وظایف و اختیارات روزنامه رسمی

برای اطلاع دیگران از موارد به ثبت رسیده،بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد به ثبت رسیده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را بواسطه انتشار آگهی و یا دیگر وسایل متداول منتشر می کند.در جمهوری اسلامی ایران هم براساس قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی شده که خلاصه نوشته های ثبت دفاتر […]