آرشیو برچسب‌ها: وظایف وزارت تعاون چیست ؟

وزارت تعاون برای اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاونی ، حمایت و پشتیبانی از این قسمت ، وزارت تعاون تشکیل می شود. این وزارتخانه که پیش از این با نام های دیگری وظیفه نظارتی خود را بر عهده داشته در حال حاضر با ترکیب و براساس توجیهات متعدد و […]