آرشیو برچسب‌ها: وزارت تعاون

وزارت تعاون برای اعمال نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات در قسمت تعاونی و حمایت و پشتیبانی از آن تشکیل شده است و در این زمینه وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی مشخص شده است و در این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت : گروه بندی وظایف […]