آرشیو برچسب‌ها: ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود

شرکت های مختلط، تلفیقی از شرکت های شخصی و سرمایه ای هستند، یعنی بعد از انحلال شرکت و کافی نبودن دارایی در مقابل دیون به اموال شخصی شرکای ضامن می توان مراجعه کرد ، اما بعد از انحلال و عدم کفایت دارایی هم امکان شخصی شریک سرمایه ای وجود ندارد مگر اینکه قانون تعیین کرده […]