آرشیو برچسب‌ها: ورشکستگی شرکت

ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص ورشکستگی ، بطلان و انحلال شرکت مختلط سهامی صحبت می کند.براساس ماده ۱۶۲ قانون تجارت شرکت مختلط سهامی به شرکتی می گویند که با اسم مخصوصی میان عده ای از شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد.شرکای سهامی ( عادی ) ، […]