آرشیو برچسب‌ها: هیئت مدیره اتاق تعاون

موسسه ثبت حقوقی کریم خان در این مقاله در خصوص وظایف و اختیارات هیئت مدیره اتاق تعاون صحبت می کند. هر اتاق تعاون ارکان زیر را دارد : مجمع نمایندگان ؛ هیئت مدیره ؛ هیئت بازرسی . هیئت مدیره اتاق های تعاون ، سه تا هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل […]