آرشیو برچسب‌ها: هیئت تصفیه در تعاونی ها

نکاتی در باب هیئت تصفیه در تعاونی ها پس از منحل شدن شرکت تعاونی باید انحلال آن به صورت رسمی به ثبت برسد و تصفیه گردد.تصفیه شرکت شامل مراحل ذیل می باشد : خاتمه دادن به کارهای جاری؛ اجرای تعهدات موجود ؛ وصول مطالبات ؛ تعیین بدهی ها ؛ تقسیم دارایی. اگر انحلال شرکت تعاونی […]