آرشیو برچسب‌ها: نماینده شرکت سهامی

شخصیت حقوقی شرکت سهامی نیازمند سخنگو و نماینده شخصی حقیقی می باشد که در ساعات اداری در شرکت حضور دارد.شخصیت حقوقی بر اداره امور شرکت نظارت می کند و در مراجع اداری و قضایی از آن دفاع می کند و در واقع به نمایندگی از سهامداران و هیئت مدیره تصمیم گیری می کند. ‌ماده ۱۲۴ […]