آرشیو برچسب‌ها: نشان های جغرافیایی

ثبت کریم خان در ابتدای مقاله تعریفی اجمالی در خصوص نشان جغرافیایی و علامت تجاری را به شما ارائه داده سپس در خصوص تفاوت ها و شباهت های آن ها صحبت می کند. تعریف نشان های جغرافیایی نشانه ای است که بر روی کالاهای که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت […]