آرشیو برچسب‌ها: نام و نشان تجاری

نکاتی در باب نام و نشان تجاری و وفاداری به آن وفاداری یک واژه ی قدیمی می باشد که تعهد عمیق به کشور، خانواده یا دوستان را توصیف می نماید و برای اولین بار با واژه ((وفاداری به نام تجاری)) به عرصه بازاریابی راه یافته است. وفاداری به نام تجاری ،یعن تکرار خرید که دلیل […]