آرشیو برچسب‌ها: مسئولیت های حقوقی مدیرعامل در شرکت های سهامی

با توجه اینکه مدیرعامل هرشرکت سهامی در ارتباط روزمره با امور داخلی و خارجی شرکت، مخصوصاً با اشخاص ثالث قرار دارد، بنابراین شناخت مسئولیت های افرادی که این سمت را در تصدی دارند، دارای کاربرد بیشتری برای دیگران است. در ادامه با ثبت کریم خان همراه باشید تا در خصوص مسئولیت های مدیرعامل در شرکت […]