آرشیو برچسب‌ها: مسئولیت مدیر غیرشریک

شرکت تضامنی ، شرکت نسبی و شرکت مختلط سهامی را شرکت های اشخاص می گوییم.این شرکت ها به این دلیل بدین نام نهاده شده اند که شریک یکی از ارکان اصلی آن است و انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکا صورت نمی پذیرد. شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت با مسئولیت محدود حداقل […]