آرشیو برچسب‌ها: مسئولیت مدنی مدیرعامل

نکاتی در باب مسئولیت مدنی هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث مسئولیت مدنی هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث هیات مدیره ، هیاتی از بین سهامداران شرکت سهامی می باشد که وظیفه اداره شرکت را عهده دار هستند و مدیر عامل، کسی است که بوسیله […]