آرشیو برچسب‌ها: مزایای ثبت شرکت

نکاتی در باب مدارک ثبت شرکت و تصمیمات پس از آن در این مقاله به مدارک ثبت شرکت و تصمیمات پس از آن می پردازیم.مدارکی که براساس لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت تصویب شده در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ میبایست به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد ، به شرح ذیل می باشند : ۱ـ اظهارنامه […]