آرشیو برچسب‌ها: مزایای اخذ کد اقتصادی

مقصود از کد اقتصادی شناسه ۱۲ی رقمی می باشد که براساس قانون مقرر گشته در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات می پردازند تعیین شد تا به منظور شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده گردد.به عبارتی،کد اقتصادی شماره شناسایی فعالان اقتصادی در سازمان […]