آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

در ابتدای این مقاله ثبت کریم خان تعریف هایی از شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی براساس قانون تجارت به شما ارائه می دهد. تعریف شرکت مختلط سهامی طبق ماده ۱۶۲ قانون تجارت : ” شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک […]

تعریف شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط غیرسهامی به شرکتی گفته می شود که برای کارهای تجاری با اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. شریک ضامن مسئول تمامقروضی می باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت […]