آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت در کیش

نحوه ی ثبت شرکت در کیش نخست درباره ثبت شرکت در مناطق آزاد،ثبت کریم خان به این موضوع اشاره می نماید که این مناطق جهت سرمایه گذاری بلند مدت به منظور انجام فعالیت و معاملات تجاری بسیار حائز اهمیت می باشند. در مناطق آزاد نیز همانند تمامی نقاط کشور،می توان تمامی شرکت ها را نظیر […]