آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت تضامنی

توضیحی در باب نام شرکت تضامنی شرکت های اشخاص موضوع قانون تجارت،به سه نوع تقسیم شده اند:شرکت تضامنی،شرکت نسبی و شرکت مختلط غیر سهامی.در شرکت تضامنی،;کلیه شرکا دارای مسئولیت تضامنی می باشند.براساس ماده ی ۱۱۶ قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی می باشد که در تحت عنوان مخصوصی برای امور تجارتی میان دو یا چند نفر،با مسئولیت […]

ثبت شرکت تضامنی به چه صورت انجام می گیرد؟ مجموعه تخصصی ثبت کریم خان در این مطلب به تشریح روند ثبت شرکت تضامنی و شرایط ثبت آن خواهد پرداخت که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. به موجب قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که به منظور فعالیت های تجارتی بین دو یا چند نفر […]