آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت نیز مانند ثبت شرکت نیازمند طی مراحل خاصی می باشد . صاحبان مشاغل ممکن است به دلایل مختلفی اعم از ادغام شرکت ، تغییر شغل و … نیازمند به طی مراحل ثبت تغییرات شرکت باشند . مراحل ثبت تغییرات شرکت برای انواع شرکت ها و با توجه به […]

شرایط ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات بعد از ثبت شرکت ،شرکت ها باید جهت اجرای هر گونه تغییرات و همچنین موضوعات دیگری که در اساسنامه درج و مصوب گردیده ،نخست به صورت رسمی مراتب را به آگاهی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رسانند.تمامی این تغییرات بعد از مصوب شدن در مجمع عمومی […]