آرشیو برچسب‌ها: مراحل تغییر اسم شرکت

شرایط تغییر نام شرکت انتخاب اسم شرکت از اصلی ترین مراحل تشکیل و ثبت شرکت است و با نظر به ضوابط قانون تجارت تغییر نام شرکت ها بعد ثبت شرکت امکان پذیر می باشد .طبق این مقررات اشخاص حقوقی قادرند با تنظیم صورتجلسه ای در چهارچوب مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت […]