آرشیو برچسب‌ها: مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی

ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص نحوه ثبت شرکت های تعاونی کارگری نکاتی را در اختیار شما قرار می دهد.با وجود اهمیت شرکتهای تعاونی کارگری، شرکت های تعاونی کارگری، نه در قانون بخش تعاونی و نه در قانون شرکت های تعاونی، دارای تعریف مشخص و معینی نمی باشد و تنها تبصره ۱۰ ماده […]

 نحوه ی ثبت شرکت تعاونی به چه صورت است؟ تعریف شرکت تعاونی درواقع این نمونه از شرکت، مشارکتی میان یک سری از اشخاص می باشد که هم‌صنف یا تناسبی مشابه داشته باشند، بطور مثال :خویشاوند،همسایه،دوست یا همشهری باشند. مشارکت آنان در جهت دستیابی به منافع ثبت شرکت تعاونی مشترک می باشد. در حقیقت به یکدیگر یاری […]