آرشیو برچسب‌ها: مدارک لازم برای ثبت موسسات غیر تجاری

نحوه ی ثبت موسسه غیر تجاری بعد از تصمیم گیری به منظور ثبت موسسه غیر تجاری و تعیین نوع موسسه غیر تجاری ،جهت ثبت شرکت غیر تجاری به نکاتی که در خصوص این موسسات در ثبت کریم خان خواهیم پرداخت، توجه نمایید تا با دید باز نسبت به ثبت موسسه غیر تجاری اقدام نمایید.   […]