آرشیو برچسب‌ها: مدارک لازم برای اخذ رتبه پیمانکاری

نکاتی درباره مدارک لازم برای اخذ رتبه پیمانکاری رتبه بندی شرکت های پیمانکاری،بررسی توانایی شرکت(طبق نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و توان مالی)می باشد که براساس ضوابط و آیین نامه هایی که بوسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به تصویب می رسد انجام می پذیرد.شرکت های پیمانکاری با توجه […]