آرشیو برچسب‌ها: مالکیت صنعتی

توضیحاتی در مورد صلاحیت رسیدگی محاکم به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی در ایران حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری می باشد که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای […]