آرشیو برچسب‌ها: قوانین ثبت شرکت سهامی عام

توضیحاتی جامع در خصوص ثبت شرکت سهامی عام بر اساس نخستین مبحث قانون تجارت و در قسمت ” شرکت‌های سهامی”، شرکتی که بخشی از سرمایه آن توسط فروش سهام به مردم تامین می گردد،شرکت سهامی نامیده می شوند.به منظور آگاهی از نحوه ی ثبت شرکت سهامی عام این مطلب در شرکت ثبت کریم خان را […]