آرشیو برچسب‌ها: صدور کارت بازرگانی حقیقی

کارت بازرگانی،به مجوزی گفته می شود که به دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی -براساس ماده ی ۲ قانون صادرات و واردات تصویب شده در دوم تیر ماه سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی-این امکان داده می شود که به تجارت خارجی انجام دهد.براساس ماده ی ۳ قانون صادرات و واردات ،هر شخص اعم […]