آرشیو برچسب‌ها: شرکت سهامی عام

براساس بند ۱۱ ماده ۸ لایحه قانونی دلیل افزایش سرمایه شرکت سهامی عام می تواند به مسائل اقتصادی،مالی و تجاری مربوط می شود.براساس ماده ۱۶۱ لایحه قانونی : ” مجمع عمومی فوق ‌العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ‌ تصمیم می‌ کند. ‌تبصره […]