آرشیو برچسب‌ها: شرکت دولتی

رشد اقتصادی هر کشوری بستگی به میزان بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور مذکور دارد.در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، خیلی از شرکت های دولتی و یا شرکت های خصوصی که سهام مالکانه دولتی دارند، باید سهام آنان به بخش خصوصی واگذار می شدند. در این حین، واگذاری سهام […]