آرشیو برچسب‌ها: شرایط عضویت در شرکت های تعاونی کارگری

ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص نحوه ثبت شرکت های تعاونی کارگری نکاتی را در اختیار شما قرار می دهد.با وجود اهمیت شرکتهای تعاونی کارگری، شرکت های تعاونی کارگری، نه در قانون بخش تعاونی و نه در قانون شرکت های تعاونی، دارای تعریف مشخص و معینی نمی باشد و تنها تبصره ۱۰ ماده […]