آرشیو برچسب‌ها: شرایط رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

اخذ رتبه شرکت ها چگونه انجام می گیرد؟ رتبه بندی شرکت به منظور آشنایی با نحوه ی اخذ رتبه شرکت ابتدا لازم است از لزوم رتبه بندی شرکت ها آگاهی یابید که مجموعه ثبت کریم خان در این مقاله به آن خواهد پراخت.تعداد زیادی از پروژه های بزرگ و دولتی و یا خصوصی به طور […]