آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت بامسئولیت محدود متداول ترین و بیشترین شرکت های ثبت شده تا به امروز شرکت های بامسئولیت محدود هستند. الف- حداقل تعداد شرکاء ، ۲ نفر می باشد. ب- در قانون تجارت، برای اندازه سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی معین نشده است. با این حال عرفاً حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال […]