آرشیو برچسب‌ها: راهنمای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

چگونگی تغییر آدرس شرکت آدرس شرکت،همان آدرس قانونی و اصلی شرکت به شمار می آید که زمان ثبت شرکت در بند ۳ اساسنامه شرکت قید می گردد. نشانی شرکت باید آدرس یک ساختمان اداری باشد اما اداری بودن آن در هنگام ثبت شرکت ضروری نمی باشد.چنانچه قصد تغییر آدرس شرکت را دارید مجموعه ثبت کریم […]