آرشیو برچسب‌ها: دلایل افزایش و کاهش سرمایه شرکت پس از ثبت شرکت

نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه شرکت شرکت ها در زمان تاسیس، سرمایه خود را با توجه به هزینه ها و نیاز خود جهت اجرای موضوع قرارداد بر اساس عوامل و شرایط موجود زمان برآورد می کنند. این امکان وجود دارد که عوامل و شرایط برآورد شده، بعدها تغییر کنند. در اینصورت نیاز به تجدید […]