آرشیو برچسب‌ها: دفتر کپیه

تعریف دفتر تجاری تجار در دفتر تجاری کلیه امور در رابطه با داد و ستد و کارهای خود را در آن می نویسند.دفاتر تجاری سه نوع هستند که این سه نوع عبارتند از : دفتر روزنامه، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه . دفتر روزنامه وفق ماده ۷ ق.ت، ” دفتر روزنامه دفتری […]