آرشیو برچسب‌ها: درخواست کد اقتصادی

توضیحی درباره مدارک کد اقتصادی بعد از ثبت شرکت،اخذ کد اقتصادی طبق قانون تجارت وضع شده الزامی می باشد.هر شرکت و یا موسسه بعد از ثبت و از تاریخ ثبت آن میبایست طی دو ماه می تواند با مراجعه به اداره دارایی که در محدوده فعالیت او مستقر است پرونده مالیاتی تشکیل داده و کد […]