آرشیو برچسب‌ها: حل اختلاف

ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص طریقه حل اختلاف در تعاونی ها سخن می گوید.شرکت تعاونی، به شرکتی می گویند که برای مدت نامحدود و برای بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن تشکیل می گردد. لازم به ذکر است که : حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها […]