آرشیو برچسب‌ها: حل اختلاف در تعاونی ها

ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص طریقه حل اختلاف در تعاونی ها سخن می گوید.شرکت تعاونی، به شرکتی می گویند که برای مدت نامحدود و برای بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن تشکیل می گردد. لازم به ذکر است که : حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها […]