آرشیو برچسب‌ها: حق رای سهام دار

نکاتی در باب حقوق غیرمالی سهام دار حقوق غیر مالی سهامدار یعنی حقوق سهامدار در مواردی که به حیات شرکت مربوط می شود.این حقوق به صورت حق رای و حق شرکت در مجامع ظهور می کند. در ادامه این مطلب ثبت کریم خان در خصوص دو مورد فوق به شما توضیح می دهد. الف ) […]