آرشیو برچسب‌ها: حقوق سهامداران

سهام هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می گردد که هر کدام از آن ها را سهم می نامند ، لذا سهم عبارت از قطعاتی می باشد که مجموع آن ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. در ماده ۲۴ اصلاحی قانون تجارت ، سهم این گونه تعریف شده است : سهم بخشی از سرمایه […]