آرشیو برچسب‌ها: ثبت نشان تجاری

بررسی نام و نشان تجاری وفاداری به نام و نشان تجاری، در حقیقت نوعی احساس تعلق روانی و تمایل به ادامه رابطه با شرکت و همچنین ایجاد تعهد مستمر در مشتری می باشد.در حال حاضر بنگاه های اقتصادی به دنبال کسب وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری هستند.زیرا قیمت برای مشتریان وفادار اهمیت چندانی […]

نکاتی در باب نام و نشان تجاری و وفاداری به آن وفاداری یک واژه ی قدیمی می باشد که تعهد عمیق به کشور، خانواده یا دوستان را توصیف می نماید و برای اولین بار با واژه ((وفاداری به نام تجاری)) به عرصه بازاریابی راه یافته است. وفاداری به نام تجاری ،یعن تکرار خرید که دلیل […]