آرشیو برچسب‌ها: ثبت موسسه غیر تجاری در مناطق آزاد

صفر تا صد ثبت شرکت در این مقاله به صفر تا صد ثبت شرکت خواهیم پرداخت . تمامی سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل برای شروع یک فعالیت اقتصادی نیاز مند ثبت شرکت می باشند . ثبت شرکت در سامانه ثنا انجام می شود . سامانه ثنا توسط قوه قضاییه طراحی شده است برای رسیدگی به […]

مدارک لازم ثبت شرکت هر سرمایه گذاری که قصد داشته باشد یک فعالیت قتصادی را شروع کند نیاز به ثبت شرکت خواهد داشت . ثبت شرکت باعث سارمان دهی شدن کسب و کار ها و قانونی شدن آن فعالیت اقتصادی خواهد شد . علاوه بر این پس از ثبت شرکت میتوان از مزایای شرکت ثبت […]

چرا ثبت شرکت انجام می شود ؟ شما برای داشتن یک فعالیت تجاری یا غیر تجاری منظم نیاز دارید شرکت خود را به ثبت برسانید . ثبت کردن شرکت باعث منظم شدن فعالیت های شرکت می شود و فعالیت های شرکت به صورت قانونی انجام می شوند . امکان دریافت نمایندگی و شرکت در مزایده […]

چه شرکتی ثبت کنیم؟ ثبت شرکت یکی از اولین مراحلی است که شروع یک کسب و کار مورد بحث قرار میگیرد .تصمیم گیری برای این سوال که چه شرکتی ثبت کنیم در لازم است با توجه به انتظارات شرکت و بعد از بررسی کردن انواع شرکت ها انجام شود . در رابطه با ثبت شرکت […]

ثبت شرکت چقدر هزینه دارد؟ سوال مشترک که ممکن است برای هر کسی پیش بیاید این است که ثبت شرکت چقدر هزینه دارد ؟ هر شرکت تجاری در کشور ما برای داشتن فعالیت قانونی نیاز به ثبت شرکت به صورت رسمی دارد . فرایند ثبت شرکت یک فراین متداول برای تمام کسانی که می خواهند […]