آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت گیاهان دارویی

تعریف گیاهان دارویی گیاهان دارویی به گستره وسیعی از گیاهان گفته می شود که در درمان بیماری و یا پیشگیری از بروز آن مورد قرار می گیرد. حدود این گستره با فرهنگ ملی استفاده از گیاهان دارویی قوانین و مقررات و پیشرفت های علمی هر کشور تعیین می گردد. تعریف شرکت و انواع شرکت های […]