آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت سهامی عام

براساس بند ۱۱ ماده ۸ لایحه قانونی دلیل افزایش سرمایه شرکت سهامی عام می تواند به مسائل اقتصادی،مالی و تجاری مربوط می شود.براساس ماده ۱۶۱ لایحه قانونی : ” مجمع عمومی فوق ‌العاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ‌ تصمیم می‌ کند. ‌تبصره […]

توضیحاتی جامع در خصوص ثبت شرکت سهامی عام بر اساس نخستین مبحث قانون تجارت و در قسمت ” شرکت‌های سهامی”، شرکتی که بخشی از سرمایه آن توسط فروش سهام به مردم تامین می گردد،شرکت سهامی نامیده می شوند.به منظور آگاهی از نحوه ی ثبت شرکت سهامی عام این مطلب در شرکت ثبت کریم خان را […]