آرشیو برچسب‌ها: ثبت تغییرات شرکت

افرادی که اقدام به ثبت شرکت می نمایند ممکن است پس از مدتی قصد به وجود آوردن تغییراتی در شرکت ها را داشته باشد که کل این تغییرات نباید به ثبت برسد.اما ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص کلیه تغییرات صحبت کند چه تغییراتی که برای همه شرکت ها اجباری است […]

شرایط ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات بعد از ثبت شرکت ،شرکت ها باید جهت اجرای هر گونه تغییرات و همچنین موضوعات دیگری که در اساسنامه درج و مصوب گردیده ،نخست به صورت رسمی مراتب را به آگاهی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رسانند.تمامی این تغییرات بعد از مصوب شدن در مجمع عمومی […]