آرشیو برچسب‌ها: تفاوتهای منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری

شرایط و نحوه ی ثبت شرکت در مناطق آزاد منطقه آزاد چیست؟ مناطق آزاد مناطقی هستند که در مناطق بندری و غیر بندری قرار دارند.این مناطق شامل بعضی ضوابط فعلی کشور نمی باشند و از مزیت ها و خصوصیاتی مانند بخشودگی مالیاتی، معافیت سود و عوارض گمرکی،حذف بوروکرواسی اداری و ارزی و قوانین پیچیده و […]