آرشیو برچسب‌ها: تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز

تعریف سهام در شرکت سهامی سهام جمع سهم می باشد. در شرکت های سهامی سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم می شود که به این قطعات مساوی سهم اطلاق می گردد.سهم بخشی از سرمایه شرکت سهامی میباشد که تعیین کننده اندازه مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی است. واژه سهام متعلق […]