آرشیو برچسب‌ها: تغییرات موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت به چه صورت انجام می گیرد؟ هدف تأسیس یا ثبت شرکت، همان موضوع انتخابی شرکت میباشد و چنانچه اعضای شرکت صلاح بدانند قابل تغییر، افزایش یا کاهش است. موضوع شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است به همین علت در این مقاله موسسه ثبت کریم خان ” تغییر موضوع شرکت ” را مورد […]