آرشیو برچسب‌ها: تعریف شرکت مختلط غیر سهامی

تعریف شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط غیرسهامی به شرکتی گفته می شود که برای کارهای تجاری با اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. شریک ضامن مسئول تمامقروضی می باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت […]