آرشیو برچسب‌ها: بررسی نام و نشان تجاری

بررسی نام و نشان تجاری وفاداری به نام و نشان تجاری، در حقیقت نوعی احساس تعلق روانی و تمایل به ادامه رابطه با شرکت و همچنین ایجاد تعهد مستمر در مشتری می باشد.در حال حاضر بنگاه های اقتصادی به دنبال کسب وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری هستند.زیرا قیمت برای مشتریان وفادار اهمیت چندانی […]